7 สิ่งต้องรู้และทำก่อนศัลยกรรม เพื่อความงามที่แท้จริง / คลินิกขอนแก่น

คลินิกขอนแก่น

เมื่อกล่าวถึงการทำศัลยกรรม คลินิกขอนแก่น ในยุคนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนมากสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านความงามได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำให้คุณหมอสามารถเปลี่ยนข้อบกพร่องซึ่งไม่เป็นที่พึงพอใจในทุกสัดส่วนของร่างกายให้ตรงกับความต้องการของเราได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรมเป็นจำนวนมากต่อปี ซึ่งมีทั้งผู้ที่ได้รับความสวยงามจากการศัลยกรรมและผู้ที่ต้องพบกับหายนะจากการศัลยกรรม ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีการเตรียมความพร้อมที่ไม่ดีก่อนที่จะเข้ารับการศัลยกรรม ดังนั้นวันนี้เราจึงมี 7 สิ่งที่ต้องรู้และทำก่อนเข้ารับการศัลยกรรม

1.เลือกสถานที่ทำให้ดี

สถานที่ที่ใช้ในการทำศัลยกรรมต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง เพราะการทำศัลยกรรมบางอย่างต้องมีการผ่าตัด ทั้งผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ ดังนั้นจึงต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดเชื้อและมีความสะอาดสูง เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการทำศัลยกรรม นอกจากการตรวจสอบผ่านกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะต้องพิจารณาสถานที่จริงด้วย ว่ามีความสะอาด เรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้บริการหรือไม่ โดยเฉพาะความพร้อมและความสะอาดของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการศัลยกรรม ของทุกชิ้นจะต้องบรรจุอยู่ในซองฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาใช้งาน สำหรับเข็มฉีดยาจะต้องใช้แล้วทิ้งทันทีไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ

2.แพทย์ต้องเชี่ยวชาญ

นอกจากสถานคลินิกขอนแก่น แล้ว แพทย์ก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าการศัลยกรรมที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ เพราะหากแพทย์ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่จะเกิดขึ้น ย่อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำได้ง่าย ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลของแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมให้ดี ว่าแพทย์ท่านนั้นมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมในจุดที่ต้องการทำมากน้อยแค่ไหน เพราะแพทย์แต่ละคนจะมีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน แพทย์ท่านหนึ่งอาจจะศัลยกรรมจมูกสวย แต่ทำศัลยกรรมตาไม่สวย แต่แพทย์อีกท่านหนึ่งอาจจะทำศัลยกรรมตาสวยแต่ทำจมูกไม่สวย ดังนั้นคุณจะต้องเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมในจุดที่ต้องการทำ ซึ่งสามารถดูได้จากรีวิวประวัติผลงานที่ผ่านมาหรือการแสดงความคิดเห็นสาธารณะตามสื่อโซเชียลต่าง ๆ ของคนที่เคยทำมาก่อน เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกแพทย์

3.ศึกษาข้อมูลให้พร้อม

ก่อนที่จะตกลงใจทำศัลยกรรมแบบใดก็ตาม คุณที่ต้องการทำศัลยกรรมจะต้องหาความรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมแบบนั้นมาก่อน โดยสามารถหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตที่มีคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะการมีความรู้เบื้องต้นจะทำให้เรารู้ความต้องการ ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงของการศัลยกรรมที่กำลังจะทำให้และทำให้คุยกับคุณหมอที่ทำการรักษาง่ายขึ้น

4.ทำความเข้าใจกับแพทย์

ปัจจุบันนี้การทำศัลยกรรมคลินิกขอนแก่น ได้รับความนิยมสูงมาก แต่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำศัลยกรรมฝีมือดีมีอยู่น้อย ทำให้สถานพยาบาลบางแห่งที่ให้บริการศัลยกรรม ให้เทคนิคการรับคนไข้ด้วยเจ้าหน้าที่และส่งข้อมูลพร้อมกับความต้องการไปยังแพทย์อีกทีหนึ่ง โดยที่คนไข้ไม่ได้พบกับแพทย์โดยตรง ซึ่งการให้บริการแบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่อผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรมสูงมาก เพราะการที่คนไข้ไม่ได้รับพบกับแพทย์โดยตรงอาจจะทำให้การสื่อสารความต้องการเกิดความผิดพลาด และแพทย์เองไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของคนไข้ ดังนั้นก่อนทำการศัลยกรรมจะต้องพบแพทย์เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและระบุถึงความต้องการของตนเอง เพื่อที่แพทย์จะได้วินิจฉัยถึงความเป็นไปได้ของการศัลยกรรม เพราะอวัยวะของแต่ละคนจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง

5.เน้นคุณภาพไม่ใช่ราคา

การแข่งขันด้านการตลาดการทำศัลยกรรมถือว่ามีความรุนแรงมาก เนื่องจากสถานที่เปิดให้บริการศัลยกรรมมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของคนทั่วไป ทำให้บางแห่งมีการจัดลดราคาเพื่อที่จะดึงดูดใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการศัลยกรรม ซึ่งการลดราคานี้จะทำการลดต้นทุนด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการศัลยกรรมที่มีเกรดและราคาที่ลดลง เพื่อที่ให้ทางร้านได้รับกำไรเท่าเดิม แน่นอนว่าของถูกบางชนิดอาจจะมีคุณภาพที่ไม่ดีหรือมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นในการเลือกทำศัลยกรรมไม่ควรเน้นที่ราคาถูก แต่ให้เน้นที่คุณภาพของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการศัลยกรรมต้องเป็นของดีมีคุณภาพ มีการรับประกันอย่างถูกต้องจากองค์กรอาหารและยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การศัลยกรรมที่ทำมานั้นจะสมบูรณ์และไม่เกิดผลข้างเคียงในภายหลัง ถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงขึ้น แต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับในอนาคตแน่นอน

6.ให้เวลากับตนเอง

การทำศัลยกรรมเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย แต่ว่าเมื่อทำแล้วร่างกายจะได้รับความบอบช้ำ ความเสี่ยงและการดูแลหลังทำศัลยกรรม เนื่องจากการทำศัลยกรรมบางส่วนอาจมีข้อปฏิบัติหลังทำศัลยกรรมหลายประการ ซึ่งคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าสามารถทำตามข้อปฏิบัติดังกล่าวได้จริงหรือไม่ จึงควรให้เวลากับตนเองและพิจารณาดูให้ดีว่าพร้อมที่จะรับความเสี่ยงและข้อปฏิบัติเหล่านั้นหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรม

7. เตรียมเวลาพักฟื้น

เมื่อทำศัลยกรรมเสร็จ ผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรมจะต้องทำการพักฟื้นร่างกาย ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการพักฟื้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของศัลยกรรมที่ทำมา ดังนั้นคุณจะต้องมีเวลาพักฟื้นหลังทำให้ศัลยกรรมให้เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและให้ผลการศัลยกรรมออกมาดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถสอบถามกับแพทย์ที่ทำการรักษาว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นกี่วัน เพื่อที่จะได้เตรียมเวลาให้เพียงพอ

 

นี่เป็น 7 สิ่งที่คุณจะต้องรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการทำศัลยกรรม คลินิกขอนแก่น ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การทำศัลยกรรมของคุณนำมาเพื่อความสวยงามและความมั่นใจของคุณเอง

 

 

ฉีดโบท็อกซ์ ขอนแก่น , ฉีดฟีลเลอร์ ขอนแก่น , ฉีดฟิลเลอร์คาง , คลินิก ขอนแก่น , ผิวขาว ขอนแก่น

ฉีดโบท็อกซ์ อุดร  ,  ฉีดฟีลเลอร์ อุดร   , ฉีดฟิลเลอร์คาง  ,  คลินิก อุดร  ,  ผิวขาว อุดร

วันดี คลินิก ขอนแก่น (wandee clinic ) คลินิกความงาม ที่ได้มาตรฐาน
มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาที่คุณต้องการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
วันดี คลินิก  344/17 ซอยรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

โทร : 097-935-5556
Line : @wandeeclinic
เว็บไซต์ :  www.wandeeclinic.com

หน้าแรก
รีวิว คลินิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา